BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

ÖĞRETİCİ: 22. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN

BASK ogretici-kurulus-yil-donumumuz-kutlu-olsun

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ BASK’ın 22. Yıl dönüm nedeniyle bir mesaj yayınladı.

 

3 Nisan 2002 tarihinde kurulan ve siyasi partilerin vesayetini reddederek bağımsız sendikacılığı ilke edinen 7 sendika 11 Nisan 2002 tarihinde bir araya gelerek Ankara Valiliğine kuruluş dilekçelerini verip, kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonunu kurdular.

 

22 yıl önce bağımsız sendikacılık mücadelesini zorunlu kılan şartlar, bugün daha da ağırlaşmış halde ve yine şiddete bile başvurarak devam ediyor. Bir partinin gençlik veya kadın kolları ne ise yandaş sendikaların durumunun da aynı olduğu kamuoyu tarafından da memurlar tarafından da, o sendikaların  üyeleri tarafından da bilinmektedir.

 

Adında “sendika” kelimesi olan her yapının sendika olmadığı, aidiyetin “memurların hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi” amacı dışında bir siyasi partiye veya ideolojiye bağlılık olduğu, o yapıların eylem ve etkinliklerinde açıkça görülmektedir.

 

Bu nedenle; hükümetlerle toplu pazarlığa oturan sendika ve konfederasyonların sendikal hareketi getirdiği nokta, bağımsız sendikacılık anlayışına olan ihtiyacı çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor. 

 

Aradan geçen 22 yıllık süre yandaş sendikacılıkla, güdümlü sendikacılıkla, arka bahçe sendikacılığıyla, arka bahçede sendikacılıkla, ideolojik sendikacılıkla mesafe alınamayacağını;  yeni haklar almak şöyle dursun kazanılmış hakların bile korunamayacağını açıkça göstermiştir.

 

BASK, bu ihtiyaç çerçevesinde bağımsız sendikacılık anlayışına sahip sendikalar tarafından kurulmuştur.

 

BASK 22 YILLIK GÜVENİN, 22 YILLIK KARŞILIKSIZ SEVGİNİN ADIDIR

 

Elbette aradan geçen 22 yıllık süre;  BASK’a gösterilen 22 YILLIK GÜVEN, 22 YILLIK KARŞILIKSIZ SEVGİ demek. Bu güvenin artarak devam etmesi en büyük mutluluğumuz ve bu güvenin artarak devam etmesi en büyük sorumluluğumuzdur.

 

Bize 22 yıldır gösterilen karşılıksız ve beklentisiz güvenden dolayı başta sendikalarımızın genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve her seviyedeki temsilcileri olmak üzere tüm üyelerimize ve kamu görevlilerine  şükran borçluyuz.

 

Bu günlere gelmemize katkıda bulunan başta kurucu genel başkanımız olmak üzere, tüm genel başkanlarımıza, yönetim kurulumuzda görev alan her bir başkanımıza ve aramızda bir dakika bile kalıp ayrılanlar dahil, herkese teşekkür ediyor, emekli olanlara uzun ve sağlıklı bir ömür, vefat ederek aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza da Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.

 

22.yıl dönümümüz, kamu görevlilerinin aileleriyle birlikte insanca hayat sürebilecekleri bir gelecek için hayırlı olsun.

 

22. yıl dönümümüz, başlattığımız büyük ve onurlu yürüyüşümüzün zaferinin müjdecisi olsun.

 

22.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN.

 

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ

BASK Genel Başkanı

YORUM YAZ