Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : SENDİKALARIMIZDAN
Haberin Tarihi :   08 Haziran 2017 - 11:50

AES: Sorularla İl Dışı Atamalar

Büyüt
Küçült
AES: Sorularla İl Dışı
Sorularla İl Dışı Atamalar Öğretmenlerimiz için farklı bir heyecanın, farklı bir duygunun yaşandığı bir iller arası atama dönemi daha geldi. Bu yıl atama dönemine; kafalarda oluşan soru işaretlerinin cevaplanmamış olması ile girmekteyiz. Bir önceki yılın, 2016 yılının taban puanlarının açıklanmamış olması, norm güncellemelerinin yakın bir zamanda yapılmamış olması, kurumlardaki boş kontenjanlar üzerindeki muğlak durumlar bize şeffaflık açısından iyi bir görüntü vermemektedir. Ancak mücadelemiz “daha iyi bir toplum için, daha açık bir sistem” bilinci ile devam edecektir. Aşağıdaki çalışmamızda iller arası atamaya başvuracak öğretmenlerimize yardımcı olmak istedik. Başvuru yapacak öğretmenlerimize gönüllerince bir atama dönemi diliyoruz. Bilginin değerine inanarak yoluna devam eden Anadolu Eğitim Sendikası aşağıdaki çalışmaya ek olarak hukuk@aes.org.tr aracılığıyla sorulara cevap olmaya devam edecektir. SORU 1: İller Arası atamalara kimler başvuru yapabilir? CEVAP 1: Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2017 itibariyle bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. SORU 2: Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı atamalar hangi şartlara göre yapılacaktır? CEVAP 2:  06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet bölgesi eğitim kurumlarında(Zorunlu olmayan bölge) toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen hizmet alanında( 4-5-6. Hizmet alanları) hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İL İÇİNDE veya İLLER ARASINDA 4. 5. 6. Hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır.

 

SORU 3: Zorunlu çalışma yükümlüsü olarak tercihlerimden birine atanamazsam veya herhangi bir tercihte bulunmazsam atama durumum ne olacak? CEVAP 3: Tercihlere göre ataması yapılmayan veya başvuruda bulunmayan öğretmenlerin ataması, alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumuna bakanlıkça RE’SEN yapılacaktır. SORU 4: İller arası atamalarda hangi durumlarda çalışılan kurumda 3 YIL çalışma şartı aranmaz? CEVAP 4:  -Sağlık ve eş durumu mazereti nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler - Başvuruların son günü itibariyle adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacaktır. Bu kapsamdaki öğretmenler tercihlerinden birine atanamazsa bulundukları yerde görevlerine devam edeceklerdir. SORU 5: Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getiren öğretmenlerin zorunlu çalışma bölgelerine atamaları yapılır mı? CEVAP 5:  4., 5., 6. hizmet alanlarında zorunlu çalışma yükümlülüğü yerine getiren öğretmenler, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 3 yılı tamamlamak şartıyla İL İÇİNDE veya İLLER ARASINDA zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. SORU 6: Zorunlu olmayan hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen (1.2.3. hizmet alanı) eğitim kurumunda görev yaparken, çalıştığı eğitim kurumu zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen(4.5.6. hizmet alanı) eğitim kurumuna dönüşen öğretmenin durumu nedir? CEVAP 6: Bu kapsamdaki öğretmenler istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen(4.5.6. hizmet alanı) eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi, isterlerse kurumlarında kalabileceklerdir. SORU 7: Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, hangi durumlarda atama başvurusu yapmak zorunda değildir? CEVAP 7: Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45. Maddesinde geçen; Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden; a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, b) Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,  c) Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, d) Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar, e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir. SORU 8: Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen(1.2.3. hizmet alanı) eğitim kurumunda görev yapan ancak eşiyle farklı il veya ilçede bulunan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen(4.5.6. hizmet alanı) eğitim kurumlarını tercih ederek atamaya başvuru yapacaklar mıdır? CEVAP 8: Bu kapsamdaki öğretmenler istemeleri halinde tercihte bulunmayacak, 2017 yaz tatilinde mazeret durumundan yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. SORU 9: Görev yapılan ilde 3 yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik veya asker öğretmenlik sayılacak mı? CEVAP 9: 3 yıllık sürenin hesabında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik ve o ildeki fiilen yapılan öğretmenlik sayılacaktır. SORU 10: 3 yıllık sürenin hesabından sayılmayacak görevler hangileridir? CEVAP 10: Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.   SORU 11: Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden atamasını iptal ettirenlerin durumu nasıl değerlendirilecektir? CEVAP 11:Farklı illere atanan öğretmen eşler, atamasını iptal ettirmesi durumunda, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. SORU 12: 3 yıllık çalışma süresini eşlerden biri tamamlamışsa öğretmen eşlerinin ataması nasıl yapılacaktır? CEVAP 12: Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. SORU 13: İller arası atama başvurusu nereden yapılacaktır? CEVAP 13: Başvurular http://mebbis.meb.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr  internet adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. SORU 14: Yanlış yapılan başvurularda düzeltme yapılabilecek midir? CEVAP 14: Yanlış yapılan başvurularda kurum ve ilçe onayı yapılsa dahi düzeltme yapılabilecektir. Ancak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayından sonra düzeltme yapılamayacaktır. SORU 15: Başvurularda kaç kurum tercih edilecektir? CEVAP 15: Başvurularda 40 eğitim kurumu tercih edilecektir. 41 tercihi işaretleyenlere bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 Eğitim kurumu tercih edilmeden 41. Tercih işaretlenemeyecektir. 40 Eğitim kurumundan herhangi birine atama yapılmaz ise, 41 tercihteki eğitim kurumlarına yapılacak atamalarda,  boş kalan kontenjanlara bilgisayar kurası ile yapılacaktır. SORU 16: İller arası atamalar atamanın yapılması durumunda iptal edilebilecek midir? CEVAP 16: İller arası görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştikten sonra yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır. SORU 17: İller arası atamalarda takvim nasıl işleyecek? CEVAP 17: Yer değiştirme başvuruları 15-21 Haziran 2017 tarihleri arasında alınacak, atamalar 23 Haziranda yapılacak, ilişik kesme işlemleri 28 Haziran’dan itibaren yapılacaktır. Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

hukuk@aes.org.trSayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2021
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK