GENEL KURUL İLANI
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN GENEL KURUL İLANI
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI......
GENEL KURUL İLANI
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI...
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI...
İLAN
TÜM SENDİKALARIMIZIN ÜYELİK FORMLARINI SİTEMİZDEN TEMİN EDEBİLİRİNİZ...
BASK 3'ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURULU

ANA MENÜ

BASINDA BASK

LİNKLER

 
TİGEM GENEL MÜDÜRÜ MEHMET HALİS BİLDEN’İ ZİYARET ETTİK.
02 - 08 - 2009 / 13:21

Genel Başkanımız Resul AKAY’ın başkanlık ettiği heyette BATOÇ-SEN Genel Başkanı Süreyya SELEK ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram ŞAŞMAZ ve Üzeyir ERDOĞAN hazır bulundu.

Ziyarette TİGEM Personelinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarına ilişkin BATOÇ-SEN tarafından hazırlanan dosyayı sunan Genel Başkanımız Resul AKAY şunları söyledi.

Tarımsal ve hayvansal besinlere olan ihtiyacın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Dünyadaki sınırlı kaynakları kullanan insan sayısı her geçen gün artmaktadır. İnsanlığın önünde duran bu sorunu aşmak için ürün miktarını artırmak ve besin değeri yüksek ürün elde etmek gerekmektedir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, (TİGEM) ülkemizdeki geleneksel tarım anlayışının terk edilmesinde, örnek tarım ve hayvancılık işletmeleri kurulmasında, çiftçimizin bilinçlenmesinde, çağdaş yöntemlerle tarımsal üretim yapılmasında çok büyük bir misyon üstlenmiştir. Halen de bu misyonunu sürdürmektedir.

 

 Bu misyonu kesintisiz sürdürmekle görevli TİGEM personelinin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin sorunların ele alınmasını ve çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.

Bilindiği gibi 399 sayılı KHK kapsamında çalışan TİGEM personelinin maaşı, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurlara göre bir miktar fazladır. Söz konusu fazlalık nedeniyle sözleşmeli personele ek ödeme verilmemekte, öğle yemeğinden mahrum bırakılmakta, yıllık iznini kullanamamakta, daha fazla gelir vergisi ödemektedir.

 

 

TİGEM PERSONELİNİN SORUNLARI

 

1-                          TİGEM personeli 15 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe giren ek ödemeden mahrum bırakılmıştır. Teknik personele yapılan ek ödeme kurum içi hiyerarşiyi ve ücret dengesini olumsuz etkilemiştir. Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT) görev yapan personel için öngörülen ek ödemeler Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle TİGEM personelinin söz konusu mağduriyetini gidermek için konunun DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI aracılığı ile YÜKSEK PLANLAMA KURULUNA (YPK) intikal ettirilmesi,

 

2-                          KİT’lerdeki ücret skalaları incelendiğinde bazı KİT’lere göre TİGEM personeline daha az ücret ödendiği görülecektir. Bu nedenle Bakanlar Kurulunca belirlenen sözleşme ücret tavanını aşmamak kaydıyla personelin sözleşme ücretini yeniden belirleme yetkisi TİGEM Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır. Personelin mali sıkıntısını gidermek için bu yetkinin kullanılması,

 

3-                          Teknik personele verilen ek ödeme ile teknik personel ile amiri arasındaki ücret makası kapanmış bulunmaktadır. Bu haksız uygulama giderilmediği takdirde teknik amir bulmakta zorluk çekileceği düşünülmektedir. Söz konusu sıkıntının çözülmesi için Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunulması,

 

4-                          Yılın ilk aylarında yüzde 15 oranında gelir vergisi ödeyen sözleşmeli personel, vergi matrahının yüksek olması nedeniyle yıl ortasında yüzde 20, yılsonunda yüzde 27 oranında gelir vergisi ödemektedir. 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin yıl boyunca yüzde 15 oranında gelir vergisi ödediği dikkate alındığında, bu haksızlığın giderilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması,

 

5-                          1, 2 ve 3’üncü düzeyden ücret alan sözleşmeli personelin ücretleri arasındaki makas daralmış bulunmaktadır. Mesai mefhumu gözetmeden hafta sonları da çalışan sözleşmeli personelin motivasyonunu artırmak için ücret skalalarında düzenleme yapılması,

 

6-                          TİGEM personeline ödenen fazla çalışma ücreti ile TİGEM işçilerine ödenen fazla çalışma ücreti arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. İşçi ve memur arasında kıskançlığa neden olan bu farkın kaldırılması için YPK’ya başvuruda bulunulması,

 

7-                          TİGEM’de çalışan işçilerin yıllık izin süresine tatil günleri dâhil edilmemekte, ancak sözleşmeli personelin iznine dâhil edilmektedir. Ayrıca yıl içinde kullandırılmayan izinlerin bedeli de ödenmemektedir. Bu haksız uygulamanın giderilmesi için konunun Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

 

8-                          Tohumculuk Kanunu çerçevesinde her yıl ödenmesi gereken, ancak bugüne kadar ödenmeyen teşvik primlerinin ödenmesi ile ilgili çaba gösterilmesi,

 

9-                          399 sayılı KHK’ye göre kar eden KİT’lerde çalışan başarılı personeli ödüllendirmek imkân dâhilindedir. 2008 yılı karından sözleşmeli personele ikramiye verilmesi,

 

10-                      TİGEM’in kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere görevlendirilen personelin mesai mefhumu gözetmeden işe ve işyerine sahip çıkması gerekmektedir. Bu nedenle tarım işletmelerinde görevli personele iş elbisesi, ayakkabı, yağmurluk ve benzeri giyim eşyası verilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması,

 

11-                      TİGEM’de çalışan işçilerle kamu görevlileri ile arasında mali ve sosyal haklar bakımından kabul edilemez dengesizlikler bulunmaktadır. İşçilere ödenen kıdem tazminatı ile kamu personeline ödenen emekli ikramiyeleri arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Bu farkın giderilmesi için konunun Maliye Bakanlığına intikal ettirilmesi,

 

12-                       TİGEM’de çalışan işçilerle memurlar arasında ücret uçurumu bulunmaktadır. Örneğin işçilere ikramiye ödenirken sözleşmeli personele ödenmemektedir. İşçilerin amiri konumundaki kamu görevlilerinin işçilerden daha az ücret almasını önlemek için konunun ilgili Bakanlıkları iletilmesi,

 

13-                       Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen harcırah miktarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi için konunun Maliye Bakanlığına iletilmesi,

 

14-                      TİGEM’deki bazı görevler vekâlet yoluyla yürütülmekte olup, vekâlet görevinin 3 ayı aşan kısmına üçte bir oranında vekâlet ücreti ödenmesi malumlarınızdır. Vekâlet görevinin ödenmediğine dair yakınmalara son verilmesi için ilgili birimlere talimat verilmesi,

 

15-                       Yapılması tasarlanan hizmet içi eğitim, yabancı dil ve benzeri kurslara katılacak personelin tespitine ilişkin kriterlerin önceden ilan edilmesi ile yakınmaların asgariye indirilmesi

 

16-                       Yerleşim merkezlerine uzak mahallerde bulunan tarım işletmelerinde görevli personelin yıllar içerisinde sosyal ve psikolojik sorunlar yaşayacağı dikkate alınarak sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında gezi ve benzeri etkinlikler yapılması,

 

17-                      İş kazasına maruz kalan işçinin sorumluluğunu taşıdığı gerekçesiyle yargılanan kamu görevlilerine hukuki destek verilmesi,

 

18-                      Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren tarım işletmeleri cazip hale getirilmeli, bu bölgelerde görev yapan personele ek ücret verilmesi yönünde çalışma yapılması gerekmektedir. dedi.

TİGEM Genel Müdürü Mehmet Halis BİLDEN BASK ve BATOÇ-SEN heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek dosyayı inceleyeceğini ve ilgili birimlere göndereceğini söyledi.

 

İlgili Başlıklar

BASK SLAYT GÖSTERİSİ

Genel Başkanımız Resul AKAY’dan “EVE KAPANMA PAZARA ÇIK” KAMPANYASINI BAŞLATAN ÖRGÜTLERE SERT TEPKİ…

SAYIN BAŞBAKANIN “VATANDAŞTA PARA VAR” SÖZLERİNİ YADIRGIYORUZ…

BASK YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA BAKANI DİNÇER’İ ZİYARET ETTİ.

TİGEM GENEL MÜDÜRÜ MEHMET HALİS BİLDEN’İ ZİYARET ETTİK.

ERDOĞAN BİRLİK’İ KAYBETTİK…

İŞSİZLİK ORANLARI HÜKÜMETİ TEKZİP EDİYOR

1 MAYIS'TA TAKSİM'DEYDİK.

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

HEPİMİZ MEHMEDİZ... HEPİMİZ KARA FATMAYIZ... HEPİMİZ NENE HATUNUZ...

GELİR İDARESİ BAŞKANI MEHMET KİLCİ'Yİ ZİYARET ETTİK.

BASK'TAN İŞÇİ VE MEMUR KONFEDERASYONLARINA 1 MAYIS MEKTUBU

POSTACILAR BASK DEDİ.

BASK'TAN TOPTAN'A ZİYARET

TMO GENEL MÜDÜRÜ MESUT KÖSEYİ ZİYARET ETTİK.

GELİR UZMANLIĞI SINAVI BİRAN EVVEL YAPILSIN

GELİR UZMANLIĞI SINAVI BİRAN EVVEL YAPILSIN

İÇ TALEP BİRAN EVVEL CANLANDIRILMALIDIR.

ASGARİ ÜCRET 527 TL

BATOÇ-SEN’DEN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNE EK ÖDEME DAVASI
 

BÖLGE TOPLANTILARI

SİTE ÜYELİĞİ

Kullanıcı Adı :

Şifre :

 
  Kayıt Ol - Şifremi Unuttum
   

FOTO GALERİ

 

DOSYALAR

mario oyna
COPYRIGHT 2008 - 2009 © bask.org.tr
Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılamaz.